Styrelse
© Blötbergets Kulturförening 2011
Styrelsen
Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant
Elov Danielsson Ellen Enbom Göran Borg Hans Boman Torbjörn Johansson Hans Boman Ann-Britt Odén
070-5782240 070-6999645 070-3181116 070-3534614 073-8026819 070-3534614 070-6142128
elov.danielsson@bahnhof.se ellen-97@hotmail.com goranborg@outlook.com ioh.boman@gmail.com torbjorn.johansson42@live.se ioh.boman@gmail.com britt.37128@gmail.com